Project Description

Özellikleri
Yararları
Broşür

Özellikleri

Yönetim sistemi, yapılandırılmış bir şekilde, tüm ana verileri (ürünler, müşteriler, tedarikçiler, ambar …), malzeme listeleri, iş akışlarını içerir ve bunlara kolay ve etkin bir şekilde erişilmesini sağlar. Bu bilgi yönetiminin birçok işlevi vardır ve özelleştirilmiş konfigürasyon şeması oluşturarak yapıları ve kurumsal politikaları doğru bir şekilde tanımlamaya izin verir.

Yararları

Tüm modüller ve işlevler arasında tam entegrasyon

Tüm kullanıcılar ve departmanlar için anında ve erişilebilir görünürlük

Sistem yapılarının tanımı ve verilerin çözüm tarafından nasıl ele alındığı

Broşür