Project Description

Özelli̇kler
Faydalar
Broşür

Özelli̇kler

Karar pazarlaması dünyasında, programlama temel bir aşamadır. Programlama prose-dürleri tüm departmanlarda ve tüm operasyonlarda gerçekleştirilir. Unutulmaması ge-reken, işgücü veya araçların mevcudiyeti gibi ek kaynakların programlanmasıdır. Çalışma Sürecini (WIP) optimize etmek ve teslimat süresini iyileştirmek için algorit-malar geliştirilmiştir. Makine seviyesinde Çizelgeleme, geciken üretim aşamalarını he-men algılar ve daha sonra da kullanılacak en iyi kaynakları seçer. Bir tekstil fabrikası yöneticisi için her bir günlük işlem yeni bir zorluktur: ulaşılmaz teslim tarihleri, ham-madde kalite değişimleri, makineler arızaları, operatörün becerileri, işlem zincirlerin-deki tıkanmalar, tedarik zincirindeki gecikmeler. Bu bağlamda, bir ajansın savaşması gereken zor bir yanı “müşteri ihtiyacı”. Aslında, Datatex yeni gereksinimlerle “ih-tiyaçlar” ve “çözümler” arasındaki boşluğu dolduruyor: MQM – Makine Kuyruğu Yönetimi. Bu sayede üretim işlemlerinin sırasını kolaylaştırabilir ve senkronize edebi-lirsiniz. Gantt harita sistemi sayesinde, üretim planının çevrimiçi revizyonu ve güncel-leme modları çok daha kolay!

Faydalar

Herhangi bir bölüm ve kapsamda çizelgeleme

Müşteri kaynaklarının belirli kaynaklara göre planlanması

Tekstil endüstrisi için tasarlanmıştır. Sektörün kısıtlamalarını ve en iyi uygulama-larını dikkate alır;

Çevrimiçi çalışır, böylece planlayıcı en son bilgilerle desteklenen kararları alır;

Esnektir. Bilgisayar tarafından oluşturulan bir planı zorlamak için değil, birçok değişkeni kullanarak planlayıcının en uygun kararı alması için destek olu

Broşür