Detaljno kompanijsko planiranje je od suštinskog značaja za veću produktivnost i bolju organizaciju od samog početka. Ukoliko je preduzeće dobro strukturirano, sigurno će se lakše suočiti sa nepredviđenim okolnostima ili ih čak izbeći. U sledeću kategoriju smo ubacili dva instrumenta koja su osmišljena sa ciljem da garantuju bolju organizaciju preduzeća.