Datatex sa ponosom objavljuje da ima novog klijenta u Italiji: Argar srl.

Argar je proizvođač trikotaže čiji su proizvodi certifikovani i koriste se za proizvodnju ličnih zaštitnih odevnih predmeta za profesionalnu, (PPI) tehničku i sportsku upotrebu.

Osobine njihovih odevnih predmeta su vrlo specifične jer moraju da osiguraju sigurnost korisnika. Posebno mogu da budu otporni na vatru, da budu antistatički i antibaterijski, sa visokom vidljivošću i i zaštitom od elektrostatičkog elektriciteta.

Budući da je pravilno upravljanje lancem snabdevanja od ključne važnosti za Agrar srl.sa ciljem garantovanja svih aspekata sigurnosnih protokola, odlučili su da usvoje Datatex ERP Solutions.

Između ostalih, biće implementirani i moduli PDM, za sakupljanje i organizaciju podataka vezanih za celokupan životni vek proizvoda, kao i modul CATS, koji mapira defekte i u realnom vremenu i pruža sugestije za njihovo rešavanje.

Oduševljeni smo što započinjemo ovaj novi projekat u svetu zaštitne odeće!