Project Description

Charakterystyka
Zalety
Ściągnij

Charakterystyka

Moduł NOW Zasoby Ludzkie służy do optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi, upraszczania i standaryzacji procesów zarządzania w firmie. Moduł został zaprojektowany, aby umożliwić zarządzanie wszystkimi relacjami pracowniczymi, od zatrudnienia po emeryturę, w tym plany doskonalenia, ocenę wyników pracy oraz funkcję ESS – Employee Self Service – Przegląd samoobsługowy dla pracowników, wykorzystywaną do składania wniosków urlopowych lub do zarządzania kosztami podróży. Część modułu Payroll (Płace) jest związana z zarządzaniem wynagrodzeniami pracowników. Oprogramowanie Payroll ma wiele funkcji i może być używane w wielu sektorach lub usługach, zarządza podatkami w wielu krajach, podatkach w wielu lokalizacjach, oblicza zaległości, premie, zmiany masowe i inne.

Zalety

Zwiększenie produktywności, zmniejszenie kosztów i zwiększenie kontroli

Bardzo łatwy w użyciu

Możliwe jest utworzenie wielu firm i wielu użytkowników, a różni użytkownicy mogą mieć specjalne uprawnienia dostępu

Ściągnij