Project Description

Charakterystyka
Zalety
Ściągnij

Charakterystyka

Funkcjonalność zarządzania aktywnością (ZA) została opracowana na platformie NOW. Wykonany jest za pomocą ABS, Java JEE i jest dostępny przez dowolną przeglądarkę internetową (browser). Moduł ZA składa się ze wspólnej platformy do tworzenia projektów biznesowych, w której różni współpracownicy mogą planować i monitorować projekty związane z różnymi pracownikami. Użytkownik może zobaczyć kalendarz pracy pracownika, czynności, status projektu i zaplanowane spotkania.

Użytkownik może aktualizować wykonywane czynności zgodnie z realistycznymi harmonogramami i zamieszczać komentarze w celu monitorowania postępów każdego projektu.

Zalety

Planowanie aktywności

Zapisywanie aktualnego statusu i postępu

Aktualizowanie zaplanowanego spotkania

Aktualizacja aktywności TNA

Aktualizacja aktywności ad hoc

Ściągnij