Project Description

Özellikler
Faydalari
Broşür

Özellikler

İş Zekası çok önemli bir hal alır çünkü ajanslar iki farklı tarih tipi kullanır: Büyük ve Küçük Veri.
BOARD karmaşık yönetim görevlerini hem muhasebe hem de operasyonel alanlar için kolaylaştıran iş zekası uygulamasıdır. BOARD farklı bilgi kaynaklarından (farklı veri tabanları) veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme olanağı sağlar.

Ayrıca, işletme performansının iyileştirilmesi için önemli sonuçlarla birlikte yönetimin kurumsal stratejileri operasyonel planlara dönüştürmesine yardımcı olur.

Bu nedenle, İş Zekası Etkinliği, veri analizi teknikleriyle toplama, temizleme, işleme ve bu gibi ayrıntılı verileri çıkararak ve BI araçları ile, şirketlerin karlılığını optimize etmek için iş süreçlerinden elde edilen verileri analiz etmelerine, onları ilgili içgörülere dönüştürmelerine olanak sağlar
İşletim sistemi bir piramit olarak düşünülebilir, burada zirveye ulaşana kadar her seviyede aşırı bir sentezle daha kesin veriler elde edersiniz.

Faydalari

  • Teknik bilgisi olmayan insanlar tarafından kullanılabilir

  • Hız

  • Basitçe kullanmak

  • Birden çok formatla etkileşimde bulunmak

  • Piramit yapı

Broşür