Yeni uluslararası normlar son zamanlarda üreticilerin ürünlerinin menşeiyle ilgili tüm bilgileri gösterme yükümlülüğünü getirmiştir. Ayrıca tüm tedarik zinciri boyunca üretim süreçlerinin kalitesini izlemeleri gerekiyor ve bu da LOT Takibi yeni işlevselliğini geliştirmemize neden oldu.

Lot izlenebilirliği işlevinde, yeni başlıktan nesne özelliği olarak faydalanan bir ağaç gösterimi sunduk.

Ağaçtaki her seviye için lot kodunu, materyal kodunu, işlem tipini, ÖB ve miktarını gösteririz.

Her seviyede, Lot nesnesini açmak için lot koduna tıklamak mümkündür.

Seçici ek bilgilere sahip olmanıza izin verir ve ayrıca doğrudan QA verilerine ve lot analizine gitmek de mümkündür.

Bunu uygulamak için, geçmişte geliştirilen bir ağaç bileşenini standartlaştırdık ve bu gösterimi hem standartlaştırılmış hem de özelleştirilmiş diğer uygulamalarda da kullanabilme olasılığını arttırıyor.

Son NOW sürümünde, her iki yönde de lot izlenebilirlik, YUKARIDAN-AŞAĞIYA ve AŞAĞIDAN- YUKARIYA olarak bir işlev sunduk.

Menü tarafından adlandırılan Parametre İsteği Ekranında, belirli bir lot veya maddeye göre filtrelemek, analiz türünü ve dikkate alınacak stok hareket şablonu listesini belirtmek mümkündür. Bir şablon belirtilmezse, sistem tüm işlemleri dikkate alır.

Detaylandırma sonucu iki bölüme ayrılmış bir ekranda görüntülenir, üst kısım sonuçların bir ağaç gösterimini ve alt kısım sonuçların bir liste şeklinde gösterilmesini sağlar.

Ağaç temsilinde seviyeleri genişletmek mümkün olacak ve her seviye için kullanıcı ürün, miktar ve işlem türü gibi bazı bilgilere sahip olabilir. Ayrıca, ağacın her bir dalındaki lot koduna tıklayarak, tüm bilgilere erişmek için lot ana ekranı açılır.

Alt bölümde, bağımlılıklar ve ilgili işlemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak mümkündür.

AŞAĞIDAN-YUKARIYA

YUKARIDAN-AŞAĞIYA

Her satırdaki seçim bayrağını kullanarak, bir buton ile birlikte, seçilen lotta yapılan tüm işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgilere erişmek mümkündür (Lot analizi), lot ana ekranını açmak (Lot), Kalite verisini açmak Varsa (QA verisi) ve varsa oluşturulmuş kalite sertifikasını açmak (Kalite sertifikası).

Liste ekranından, listedeki belirli bir lotta, bağlı bazı Kalite verilerinin veya bir kalite sertifikasının üretilip üretilmediğini hemen bilmek mümkündür.