Project Description

Zalihe
Logistika
Download

Zalihe Karakteristike

Jedan od najčešćih problema za neko preduzeće je „kreiranje“ dobrog skladišta zaliha. Konačni cilj je da se na efikasan i precizan način pošalje jedinica uskladištene robe i da se u istom trenutku ima detaljan prikaz o raspoloživosti proizvoda. Datatex upravlja svim nivoima zaliha i registara, od sirovina do gotovih odevnih proizvoda. Postoji i sistem vođenja skladišta, na osnovu entiteta: fizičkog, logičkog, grupe skladišta, konsignacionog, tranzitnog, Bill&Hold magacina (skladište robe koje je plaćeno a na čekanju je), internog i (klijent i dobavljač), računovodstvenog magacina.

Modul za vođenje skladišta omogućava vidljivost, praćenje i valorizaciju svakog materijala/proizvoda za celokupan proizvodni lanac. Omogućava, dakle, upravljanje relevantnim tehničkim podacima, veličinama za konfekcijski odeljak i raznim nivoima kvaliteta. Između ostalih aktivnosti, izdvajamo upravljanje partijama,  paletama, rolnama, komadima, kutijama i kalemima. Takođe, sistem omogućava upravljanje skladištem na osnovu tipa skladišta: fizičko, logičko, računovodstveno, grupno, tranzitno, konsignaciono ili skladište pri trećim licima i/ili dobavljačima ili pak, skladište u kojem su klijenti vlasnici robe.

Prednosti

Status robe u skladištu koju korisnik može da definiše kao stock type (npr. zaliha na skladištu, roba rezervisana na zahtev klijenta, dodeljena roba…)

Višestruke formule raspoloživosti koje definiše sam korisnik

Negativne zalihe na skladištu

Analiza multi-kompanija/skladište

Dubinska analiza od nivoa kompanije do detalja elementa/lokacije

„Džoker“ (Wild card) pretraga prema šifri artikla

Pretrage po elementu,skladišnom kontejneru, lokaciji ili kretanju

Upit prema periodu uz evidentiranje negativne raspoloživosti

Mogućnost rez ervisanja robe za kupca/projekat

Upit prema matrici (veličina-boja) za tekstilna preduzeća

Logistika Karakteristike

Da bi neka firma bila organizovana na najbolji mogući način, neophodno je da ima dobro logističko vođenje magacina. Pravilno administriranje magacina znači istovremeno bavljenje sa više faktora: fizičko vođenje robe i informativno i organizaciono vođenje toka proizvoda. Od presudnog je značaja da roba bude uredno skladištena i da proizvodi budu upakovani tako da su sigurnost i stabilnost proizvoda garantovani.

U isto vreme, neophodno je pratiti kretanje proizvoda u svakom trenutku kako bi se potvrdile lokacija i raspoloživost robe. Sistem koji je projektovao Datatex sastoji se od razlikovanja i podpodele skladišta na sledeći način: fizički, logički, računovodstveni, interni, tranzitni ili konsignacioni, Bill&Hold (skladište robe koja je plaćena ali je na čekanju) ili, na kraju, grupa magacina. Dakle, kompanija je izradila rešenje koje je u stanju da prati i koordinira sve faze zaliha kako za sirovine tako i za gotove proizvode. Postoje i politike pred-odobrenja u kome se minimalne i maksimalne vrednosti proizvoda prisutnih u magacinu automatski proračunavaju.

Prednosti

Poboljšanje celokupne organizacije

Veća proizvodnja na osnovu raspoloživosti

Jednostavnost u organizacionom sistemu

Optimizacija vremena i troškova

Download