Project Description

Karakteristike
Prednosti
Kontaktirajte nas

Karakteristike

Nakon završetka faze planiranja, sektor proizvodnje započinje sprovođenje plana. Vrši se upravljanje svim rokovima faza proizvodnje (vreme čekanja, vreme obrade, vreme zamene mašina, vreme  redova u postproizvodnji, vreme prekida i zaustavljanja itd.).  Korišćenjem ovih vremenskih odrednica, možemo da izračunamo datum planiranog početka i datum završetka svake etape, bilo da računamo od nazad, od datuma isporuke, bilo da računamo od napred, od početnog datuma. U nekim segmentima možemo da grupišemo različite potrebe proizvodnje u jedinstven radni nalog, kao što je recimo bojenje nekog materijala za trup i za okovratnik neke majice ili košulje. Svi problemi, od neophodnog materijala, do naloga za proizvodnju, biće vidljivi i moći će da se prate. Praćenje naloga za proizvodnju ima za cilj da prikupi podatke o efektivnom utrošku vremena za svaki korak svake proizvodne faze. Na kraju, dobija se ulaz u proizvodnju uz proces kontrole kvaliteta kao finalne faze. Rezultati proizvodnje se analiziraju u vezi sa kvalitetom, preciznošću, tačnošću, troškovima, zaradom i vrednostima stanja skladišta.

Najvažniji momenti u proizvodnji su:

Mogućnost vidljivosti i praćenja svih kretanja robe i njenog izdavanja za svaku fazu proizvodnje

Upravljanje kretanjima između preduzeća i/ili spoljnih saradnika sa odgovarajućim rokovima čekanja

Pravila koja definiše korisnik kako bi dozvolio ili onemogućio izdavanje naloga za proizvodnju na kompletan način, parcijalno ili više od porudžbine

Automatsko izdavanje materijala putem Backflush-a

Prednosti

Monitoring/praćenje skladišnih zaliha

Praćenje spoljnih obrada

Troškovi rada

Fakturisanje

Komunikacija između proizvodnje i sektora usluga ka klijentima kako bi se problemi i kašnjenja brzo identifikovali i ispravili

Download