Project Description

Karakteristike
Prednosti
Download

Karakteristike

Vendor portal (portal prodavca) je siguran sajt koji omogućava pristup spoljnim stejkholderima radi saopštavanja prodajnih ponuda. Mogu da se objave i zahtevi za materijal ili usluge i prodavci mogu da prezentuju svoje ponude. Lice zaduženo za nabavke na taj način može da uporedi pristigle ponude i da odabere one koje smatra najboljim i najpovoljnijim. Ponuda se prevodi u zahtev za trebovanje koji se zatim prebacuje u porudžbinu koja se iz NOW sistema prenosi na portal. Od tog trenutka dobavljač potvrđuje porudžbinu i stavlja je u proces. Nakon provere, dobavljač može da pošalje i specifikaciju robe koju će da isporuči (ASN- Advanced Shipped Note)

Prednosti

Bolja komunikacija i interakcija između dobavljača i korisnika

Veća pristupačnost dobavljača kontrolnoj tabli

Obaveštenje o napredovanju isporuke

Korisnici mogu da uporede različite predračune

Download