Project Description

Izazovi tekstilne i odevne industrije
Naše rešenje
Download

Izazovi tekstilne i odevne industrije

Samo softversko rešenje koje bi prepoznalo jedinstvene karakteristike i funkcionisalo u skladu sa njima, može da pruži efikasne instrumente za upravljanje u tekstilnoj i odevnoj industriji.

Izazovi tekstilne i odevne industrije

Samo softversko rešenje koje bi prepoznalo jedinstvene karakteristike i funkcionisalo u skladu sa njima, može da pruži efikasne instrumente za upravljanje u tekstilnoj i odevnoj industriji.

Od jednog ka mnoštvu

Tekstilna industrija koristi malo sirovina da bi proizvela bezbroj gotovih proizvoda.

Različitost i složenost procesa

Visoko specijalizovane faze, u kojima svaki proces, od predionice do pakovanja gotovog proizvoda, ima svoje osobene proizvodne parametre.

Vidjivost

Praćenje i pronalaženje posebne partije vlakana ili prediva kroz proces proizvodnje i to krenuvši od gotovog proizvoda.

Nesinhronizovana proizvodna linija

Mašine sa različitim vremenom ciklusa i različitim veličinama lota mogu od procesa planiranja da naprave pravi izazov, budući da efektivne procedure mogu da se promene od naloga do naloga.

Jedinice mere i zalihe

Ne postoji jedna jedinica mere koja bi bila primenjiva na celu proizvodnju. Više nivoa zaliha sa različitim lotovima, kontejnerima, paletama, rolnama, kalemima konca itd.

Kratki rokovi isporuke

Dugački procesi proizvodnje i kratki rokovi isporuke zahtevaju planiranje vođeno delimično definisanom potražnjom, a ne potražnjom gotovog artikla.

Od jednog ka mnoštvu 

Tekstilna industrija koristi malo sirovina da bi proizvela bezbroj gotovih proizvoda.

Različitost i složenost procesa

Visoko specijalizovane faze, u kojima svaki proces, od predionice do pakovanja gotovog proizvoda, ima svoje osobene proizvodne parametre.

Vidjivost 

Praćenje i pronalaženje posebne partije vlakana ili prediva kroz proces proizvodnje i to krenuvši od gotovog proizvoda.

Nesinhronizovana proizvodna linija

Mašine sa različitim vremenom ciklusa i različitim veličinama lota mogu od procesa planiranja da naprave pravi izazov, budući da efektivne procedure mogu da se promene od naloga do naloga

Jedinice mere i zalihe

Ne postoji jedna jedinica mere koja bi bila primenjiva na celu proizvodnju. Više nivoa zaliha sa različitim lotovima, kontejnerima, paletama, rolnama, kalemima konca itd.

Kratki rokovi isporuke

Dugački procesi proizvodnje i kratki rokovi isporuke zahtevaju planiranje vođeno delimično definisanom potražnjom, a ne potražnjom gotovog artikla.

Naše rešenje: NOW ERP sistem

Network Oriented World

NOW je porodica upravljačkih softvera, sastavljena od inovativnih funkcija i modula, koji su razvijeni sa ciljem da pomognu modnim i tekstilnim preduzećima, nezavisno od njihove veličine. Rešenje koje je u stanju da zadovolji nove zahteve sektora, kao što su: širok asortiman proizvoda, kratki rokovi isporuke i svedeni troškovi. Datatex rešenja su karakteristična po velikoj fleksibilnosti i prilagodljivosti na svaki aspekt poslovnog procesa.

Naše rešenje: NOW ERP sistem

Network Oriented World

NOW je porodica upravljačkih softvera, sastavljena od inovativnih funkcija i modula, koji su razvijeni sa ciljem da pomognu modnim i tekstilnim preduzećima, nezavisno od njihove veličine. Rešenje koje je u stanju da zadovolji nove zahteve sektora, kao što su: širok asortiman proizvoda, kratki rokovi isporuke i svedeni troškovi. Datatex rešenja su karakteristična po velikoj fleksibilnosti i prilagodljivosti na svaki aspekt poslovnog procesa.

NOW aplikacija

NOW aplikacija je stvorena uz pomoć  objektno orijentisane tehnologije (object-oriented technology): garantuje dinamičnu integraciju poslovnih procesa i njihovo praćenje. Program je u stanju da planira i kontroliše svaku fazu proizvodnog procesa, od vlakna do finalnog proizvoda. Na kraju, sakuplja, analizira i snima svaku promenu.

Modularni pristup

Modularni pristup omogućava upotrebu ovog sistema i od strane potpuno „vertikalnih“ struktura preduzeća i od specijalizovanih preduzeća. Ovaj način implementiranja, klijentu ostavlja slobodu da započne sa modulima koji su mu potrebni a da zatim nastavi  sa integracijom novih, u skladu sa potrebama.

Programski jezik

Funkcije su projektovane tako da mogu da garantuju laku integraciju i univerzalnu podršku. NOW je progamiran na programskom jeziku Java EE (Java Enterprise Edition), sa arhitekturom 3-tier, 3-tired, kompatibilnom sa osnovnim bazama podataka i dostupan preko bilo kog uređaja povezanog sa pretraživačem (browser-om). Tehnologija koju koristi Datatex omogućava klijentu da odabere svog dobavljača hardvera i midlver-a, bez obzira na instalirani softver.

U ovom trenutku je kompatibilan sa sledećim serverskim aplikacijama i serverskim bazama podataka:

Naši komercijalno-tehnološki partneri:

NOW prednosti

Sa Datatex-om dobijate jednu posvećenu platformu čije funkcije rastu kroz vreme kao rezultat povratnih informacija od strane ljudi iz sektora, koji ovu platformu koriste iz dana u dan. Svaki značajan korak u snabdevačkom lancu tekstilne i odevne industrije je u potpunosti zadovoljen rešenjem koje pruža Datatex.

Inovativna tehnologija

Poslujemo tako da naša rešenja uvek budu u korak sa poslednjim tehnološkim razvojem. Naš trenutni program koristi standardni napredni Web kao što je Java 2 EE i XML, kako bismo omogućili našim korisnicima upotrebu najnovijih dometa u integraciji lanca snabdevanja i u informacionoj tehnologiji, čineći ih na taj način potpuno spremnim za Četvrtu industrijsku revoluciju (Industry 4.0).

Troškovi

Uz pomoć Datatex-ovog rešenja, razvojni troškovi se dele na celo kupnu bazu klijenata. To znači da je sveukupni trošak za Datatex rešenje na srednje-dug period, manji od cene sistema koji se rade po meri ili od generičkog paketa prilagođenog ERP softvera.

VS Sistem po meri

Sa „sistemom po meri“ problemi nastaju u trenutku kada želite da ažurirate softver u skladu sa rastom i razvojem poslovanja ili u skladu sa novonastalim promenama – da ne pričamo o prelasku na nove platforme koje nude nove tehnologije. Kroz vreme, troškovi održavanja i ažuriranja ovakvih sistema, mogu samo da se uvećavaju. Između ostalog, naš kapacitet razvoja nekog projekta garantuje to da svaka nova sekcija bude optimizovana i integrisana na način na koji nijedno reciklirano rešenje ne može biti, iako nosi naziv kompletnog softverskog „paketa“.

VS Standard ERP

Drugi način je korišćenje standardne ERP aplikacije, kroz njeno personalizovanje za tekstilnu i odevnu industriju ili korišćenjem dodatnih rasploživih komponenti. Oba pristupa imaju svoje probleme.  Tekstilna i odevna industrija imaju seriju osobenosti koje ih razlikuju od drugih proizvodnih grana. Stoga je personalizovanje generalnog ERP rešenja u tekstilnoj industriji jako težak i zahtevan zadatak. Vrlo često se događa da osobe koje vrše personalizovanje, nemaju posebna znanja vezana za tekstilnu industriju, što ograničava stepen upotrebljivosti samog rešenja. Upotreba dodataka (Add-on-a) može da pruži rešenje koje je prikladnije za potrebe vašeg preduzeća. Problemi se javljaju kada treba da se ažurira osnovni paket ERP-a. Naime, i dodatne komponente moraju da se ponovo razvijaju. U suštini se radi o vođenju dva programska paketa sa istim tipom troškova održavanja koje smo već opisali u prethodnim redovima.

NOW prednosti

Sa Datatex-om dobijate jednu posvećenu platformu čije funkcije rastu kroz vreme kao rezultat povratnih informacija od strane ljudi iz sektora, koji ovu platformu koriste iz dana u dan. Svaki značajan korak u snabdevačkom lancu tekstilne i odevne industrije je u potpunosti zadovoljen rešenjem koje pruža Datatex.

Inovativna tehnologija

Poslujemo tako da naša rešenja uvek budu u korak sa poslednjim tehnološkim razvojem. Naš trenutni program koristi standardni napredni Web kao što je Java 2 EE i XML, kako bismo omogućili našim korisnicima upotrebu najnovijih dometa u integraciji lanca snabdevanja i u informacionoj tehnologiji, čineći ih na taj način potpuno spremnim za Četvrtu industrijsku revoluciju (Industry 4.0).

Troškovi

Uz pomoć Datatex-ovog rešenja, razvojni troškovi se dele na celo kupnu bazu klijenata. To znači da je sveukupni trošak za Datatex rešenje na srednje-dug period, manji od cene sistema koji se rade po meri ili od generičkog paketa prilagođenog ERP softvera.

VS Sistem po meri

Sa „sistemom po meri“ problemi nastaju u trenutku kada želite da ažurirate softver u skladu sa rastom i razvojem poslovanja ili u skladu sa novonastalim promenama – da ne pričamo o prelasku na nove platforme koje nude nove tehnologije. Kroz vreme, troškovi održavanja i ažuriranja ovakvih sistema, mogu samo da se uvećavaju. Između ostalog, naš kapacitet razvoja nekog projekta garantuje to da svaka nova sekcija bude optimizovana i integrisana na način na koji nijedno reciklirano rešenje ne može biti, iako nosi naziv kompletnog softverskog „paketa“.

VS Standard ERP

Drugi način je korišćenje standardne ERP aplikacije, kroz njeno personalizovanje za tekstilnu i odevnu industriju ili korišćenjem dodatnih rasploživih komponenti. Oba pristupa imaju svoje probleme.  Tekstilna i odevna industrija imaju seriju osobenosti koje ih razlikuju od drugih proizvodnih grana. Stoga je personalizovanje generalnog ERP rešenja u tekstilnoj industriji jako težak i zahtevan zadatak. Vrlo često se događa da osobe koje vrše personalizovanje, nemaju posebna znanja vezana za tekstilnu industriju, što ograničava stepen upotrebljivosti samog rešenja. Upotreba dodataka (Add-on-a) može da pruži rešenje koje je prikladnije za potrebe vašeg preduzeća. Problemi se javljaju kada treba da se ažurira osnovni paket ERP-a. Naime, i dodatne komponente moraju da se ponovo razvijaju. U suštini se radi o vođenju dva programska paketa sa istim tipom troškova održavanja koje smo već opisali u prethodnim redovima.

Download

Download NOW ERP Brošura!

KONTAKTIRAJTE NAS
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.