Project Description

Karakteristike
Prednosti
Download

Karakteristike

NOW modul omogućava klijentima kupovinu bilo kog proizvoda ili usluge, bilo da je šifrovana ili ne, počevši od sirovina pa do rezervnih delova, uz planiranje „tajminga“ i prilagođavanje potreba između dobavljača i kupca. Servis koji NOW pruža, omogućava korisniku kompletan ili parcijalni prijem robe u spoju sa kontrolom kvaliteta. U slučaju da neki proizvod nije u skladu sa željama kupca, postoji mogućnost za eventualne zamene uz slanje odgovarajuće dokumentacije vezane za povraćaj robe.

Ova usluga je „skrojena po meri“ za korisnika koji tako može da definiše različite uzroke u odnosu na tip porudžbine. Klijent takođe može da ubaci brze porudžbine u formi matrice, da personalizuje interfejs korisnika u zaglavlju i razvoj životnog ciklusa neke porudžbine, uticajući i na razne druge parametre kao što su optimalni lot, minimalne magacinske zalihe i vreme čekanja dobavljača.

Cilj NOW sistema u procesu nabavke je taj da klijentu omogući jasno i organizovano vođenje porudžbina u svim fazama.

Prednosti

Kontroliše sve proizvodne faze

Povezuje se sa dobavljačima

Procenjuje cene

Kontroliše kvantitet i kvalitet porudžbine

Analizira fakture

Download