DEFINICIJA

Midlver je kompjuterski softver koji pruža usluge softverskim aplikacijama, pored onih koje postoje u operativnom sistemu. Definicija termina „tehnološka platforma“ i njeno „dimenzioniranje“ (sizing) sve više su meta kritika unutar kompanije, a koriste se da označe optimizaciju svih procesa i minimiziranje ukupnih troškova poslovanja (TCO- total cost od ownership).  U fazi dizajniranja, treba da se analizira razvoj na srednje-dug rok, kako bi se garantovala efikasnost u budućnosti i kako bi se ispoštovao SLA-service level agreement (dogovor o nivou usluge). Vođenje ERP sistema koji integriše sve značajne poslovne procese jedne kompanije, regulišući i optimizujući sve tokove, postaje još bitnije i delikatnije za postizanje željenog cilja našeg klijenta. Datatex, zahvaljujući stručnosti i dugogodišnjem iskustvu, može da identifikuje hardversku ili softversku infrastrukturu koja je najpogodnija za potrebe klijenta.

DIMENZIONIRANJE

Datatex-ovi konsultanti za infrastrukturu daju preporuke za najbolja rešenja, ne samo posmatrajući sopstveni softver, već analizirajući informacioni sistem kompanije u njegovoj celovitosti i to nakon što ga dobro prouče. Najčešći problem tiče se činjenice da i najbolji ERP teško može da bude dobro prilagođen, ukoliko nije podržan odgovarajućom strukturom. Analiza sistema pre, u toku i nakon go-live-a, naša je standardna metodologija kako bismo garantovali predviđene SLA nivoe. Mnogo je parametara koje naši eksperti procenjuju da bi mogli da preporuče najbolje rešenje: kreće se od jednostavnog broja istovremenih korisnika do analize sistema „as is“ (kakav jeste) i budućeg sistema „to be“ (kakav će biti). Deo naše analize su: provera transakcija u minuti, IOPS (input/output operations per second– operacije ulaza i izlaza u sekundi) i vreme kašnjenja, infrastruktura mreže sa potencijalnim „uskim grlima“, disaster recovery strategije. U zavisnosti od uslova i zahteva klijenta, možemo da predložimo i podržimo implementaciju sistema kontrole sa objavama i obaveštenjima.

Download

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.