Project Description

Karakteristike
Prednosti
Download

Karakteristike

NOW Modul Ljudskih Resursa se koristi za optimalno upravljanje ljudskim resursima, pojednostavljivanjem i standardizovanjem upravljačkih procesa unutar preduzeća. Modul je projektovan da može da omogući upravljanje svim relacijama sa zaposlenima, od stupanja u radni odnos do penzionisanja, uključujući i njihove planove unapređenja, ocenu njihovog učinka i funkciju ESS- Employee Self Service– Samouslužni pregled za zaposlene, koji se koristi za zahteve za odmor ili za vođenje putnih troškova. Deo modula Payroll (platni spisak) vezan je za vođenje plata zaposlenih. Payroll softver ima puno funkcija i može se koristiti za veliki broj sektora ili servisa, upravlja porezom više-  zemalja, porezom više-lokacija, obračunava zaostale obaveze, bonuse, promene mase i drugo.

Prednosti

Povećanje produktivnosti, smanjenje troškova i veća kontrola

Vrlo jednostavna upotreba

Moguće je kreirati više kompanija i više korisnika i različiti korisnici mogu da imaju posebne dozvole za pristup

Download

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.