Project Description

Kursevi

Kursevi

Imamo kalendar kurseva na razne teme koji se tiču i tehnološke i funkcionalne strane. Imamo kurseve o programskom metajeziku, o poslovnom okruženju koje je odredio web server, o bazama podataka. Što se tiče funkcionalnog dela, postoje kursevi za svaki tip modula. Ovi kursevi mogu da se održavaju u učionici ili „onlajn“. Datatex takođe organizuje i seriju webinara sa ciljem prezentovanja sopstvenih proizvoda i dodatne interakcije sa potencijalnim i postojećim klijentima.

Uspeti da se ide u korak sa novim tendencijama i tehnologijama danas je od ključnog značaja za opstanak. Iz tih razloga naš prioritet je da garantujemo našim zaposlenima stručne obuke kako bi uvek bili sve  kompetentniji i kvalifikovaniji.

Naši kursevi su različiti za različite sektore, od društvenog do internog upravljanja, zatim kako najbolje iskoristiti naše proizvode i još mnogo toga. Jedan od poslednjih kurseva koje smo održali za naše zaposlene, bio je u maju, u našem milanskom sedištu i ticao se Linkedin društvene mreže, sa ciljem boljeg razumevanja i maksimalnog korišćenja njegovog potencijala.

U proteklo vreme, organizovali smo brojne kurseve i za klijente, sa željom da bolje upoznaju naše proizvode kako bi mogli da budu samostalniji i praktičniji. Za naše zaposlene realizovani su osnovni i napredni kursevi na temu kontrole upravljanja i bolje organizacije budžeta. Za ovu priliku, na raspolaganju je bila sala sa monitorom visoke rezolucije i Dolby surround stereo ozvučenjem.

Download

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.