Project Description

Karakteristike
Prednosti
Download

Karakteristike

Finansijsko računovodstvo je u centru svake kompanije, budući da su upravo finansijski podaci u osnovi poslovnih odluka.  Moderno finansijsko odeljenje ne samo da treba prikladno da zadovolji pravne aspekte, već  omogućava i korisne procene koje su podrška upravljanju kompanijom. Finansijsko računovodstvo NOW sistema, odražava sve zahteve upravljačkog računovodstva i pruža razne izveštaje u reanom vremenu, koji se mogu iskoristiti za procese menadžerskog odlučivanja. Rešenje ima modularnu strukturu i različite aplikacije za finansijsko računovodstvo, računovodstvo imovine ili izveštavanje. Softver može da mapira grupne strukture i omogućava postavku personalizovanog prava pristupa.

Prednosti

Kompletno upravljanje likvidnošću koje omogućava saznanja o toku novca kompanije, trenutnom i budućem

Interfejs korisnika je organizovan na jasan način uz pojednostavljen pristup željenim funkcijama

Ulazni ekrani su optimizovani za efikasnije prikupljanje podataka

Kompletno vođenje likvidnosti omogućava uvid u tok novca  preduzeća

Podaci se dnevno ažuriraju i mogu se videti i preko tableta ili pametnog telefona (smart phone)

Korisnik može da uđe u detalje izveštaja i da pređe sa opšteg pregleda na detaljnu analizu

Download

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.