Cloud Usluge

Naš Server Farm nudi usluge autsorsovanja, web hostinga i cloud-a. U poslednjih deset godina, bili smo svedoci pojačanog interesovanja za Cloud rešenja, što je na revolucionaran način promenilo modus na koji kompanije upravljaju svojim IT hardverom, jer im je omogućeno da rade sa sistemima, bez investiranja u nabavku i održavanje servera.

Dok se mnoge kompanije brinu zbog bezbednosti podataka na cloud-u i više naginju ka tradicionalnim načinima vođenja poslovanja, prvi korisnici Cloud usluga smatraju da je Cloud izuzetno lak i intuitivan što se tiče upotrebe, sa mnogo slobodne memorije i dostupnošću sa bilo kog uređaja.

Benefits

Plan the Activities

Progress / Status Recording

Update Schedule Meeting

Update TNA Activities

Update Ad-hoc Activities

Download

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.