Project Description

Karakteristike
Prednosti
Download

Karakteristike

Instrumenti Poslovne Inteligencije omogućavaju kompaniji da proučava podatke koji stižu iz različitih odseka i izvora, da vrši efikasne analize, da kreira interaktivne komandne table i precizne izveštaje. Business Intelligence na taj način postaje važan jer agencije koriste dva različita tipa podataka: veliki i mali podaci.

BOARD (tabla) je aplikacija poslovne inteligencije koja pojednostavljuje složene finansijske i operativne procese izveštavanja.

BOARD ima mogućnost da izvlači, transformiše i puni podatke iz više informacionih baza podataka. Takođe, pomaže menadžmentu da strategije preduzeća „prevede“ u operativne planove, sa rezultatima koji su ključni za pobošljanje opšteg učinka preduzeća.

Aktivnost Business Intelligence-a sastoji se, dakle, od prikupljanja, čišćenja, obrade podataka uz pomoć analitičkih tehnika i „izvačenje“ tih podataka. Instrumenti Poslovne inteligencije, omogućavaju kompanijama analizu podataka koji proističu iz sopstvenih poslovnih procesa tako što ih transformišu u relevantne i smislene uvide u situaciju, kao i donošenjem racionalnijih odluka kojima se optimizuje profitabilnost kompanije.

Operativni sistem može da bude osmišljen u vidu piramide, gde se na svakom nivou dobijaju sve precizniji podaci, dok se ne stigne do samog vrha sa vrhunskom sintezom podataka.

Prednosti

Mogu je koristiti osobe bez tehničkog znanja

Brzina

Lakoća upotrebe

Komunicira sa više formata

Download

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.