Karakteristike

Funkcionalnost Menadžmenta aktivnosti (AM), razvijena je na NOW platformi. Napravljena je korišćenjem ABS, Java JEE i dostupna je preko bilo kog internet pretraživača (browser-a).

AM modul se sastoji od saradničke platforme za kreiranje poslovnih projekata u kojima različiti saradnici mogu da planiraju i prate projekte vezane za različita zaposlena lica. Korisnik može da vidi radni kalendar zaposlenog, aktivnosti, status projekta i planirane sastanke. Korisnik može da ažurira obavljene aktivnosti u skladu sa realnim satnicama i da ostavlja komentare u cilju praćenja napredovanja svakog projekta.

Prednosti

Planiranje aktivnosti

Snimanje trenutnog statusa i napretka

Ažuriranje planiranog sastanka

Ažuriranje TNA aktivnosti

Ažuriranje Ad-hoc aktivnosti

Download

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.