O Nama

Datatex je svetski lider u pružanju IT  softverskih rešenja

za tekstilnu i odevnu industriju, sa najvećom instaliranom

softverskom bazom za tekstil i klijentima

u 45 zemalja i na 5 kontinenata.

O Nama

Datatex je svetski lider u pružanju IT  softverskih rešenja za tekstilnu i odevnu industriju, sa najvećom instaliranom softverskom bazom za tekstil i klijentima u 45 zemalja i na 5 kontinenata.

Naša fondacija

Datatex je osnovan 1987

Godine na izuzetno snažnoj bazi znanja i iskustva njenih osnivača, eksperata u polju
tekstilne industrije i IT sektora. Know-how je neprestano rastao i bivao sve bolji,
xkako na polju primene, tako i na polju tehnologije, čineći

Datatex nedvosmilenim liderom na tržištu.

Naša fondacija

Datatex je osnovan 1987

Godine na izuzetno snažnoj bazi znanja i iskustva njenih osnivača, eksperata u polju tekstilne industrije i IT sektora. Know-how je neprestano rastao i bivao sve bolji, kako na polju primene, tako i na polju tehnologije, čineći Datatex nedvosmilenim liderom na tržištu.

Vizija

Datatex teži da postane najbolji tehnološki partner u domenu tekstilne i odevne indutrije, kroz poboljšanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja svojih klijenata.

Misija

Naš cilj je da poboljšamo poslovni potencijal naših klijenata tako što ćemo im pružiti najbolju moguću funkcionalnost u procesima planiranja i projektovanja u tekstilnom sektoru, sa kompletnim i preciznim proračunima troškova koji su specifični za njihove potrebe.

Da bismo postigli taj cilj, kontinuirano poboljšavamo naš softverski paket NOW (Network Oriented World). NOW postaje ključni element za naše klijente, koji na ovaj način imaju u potpunosti integrisane sisteme za merenje proizvodnih aktivnosti.

Datatex pruža menadžerima ključne informacije u cilju optimizacije procesa poslovnog odlučivanja kao i operativne podrške u toku procesa proizvodnje.

Vizija

Datatex teži da postane najbolji tehnološki partner u domenu tekstilne i odevne indutrije, kroz poboljšanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja svojih klijenata.

Misija

Naš cilj je da poboljšamo poslovni potencijal naših klijenata tako što ćemo im pružiti najbolju moguću funkcionalnost u procesima planiranja i projektovanja u tekstilnom sektoru, sa kompletnim i preciznim proračunima troškova koji su specifični za njihove potrebe.

Da bismo postigli taj cilj, kontinuirano poboljšavamo naš softverski paket NOW (Network Oriented World). NOW postaje ključni element za naše klijente, koji na ovaj način imaju u potpunosti integrisane sisteme za merenje proizvodnih aktivnosti.

Datatex pruža menadžerima ključne informacije u cilju optimizacije procesa poslovnog odlučivanja kao i operativne podrške u toku procesa proizvodnje.

Vrednosti

Iskustvo

Koristimo svako iskustvo  radi uvećanja našeg znanja. Fokusirani smo na inovacije kako bismo bili u toku sa novim tendencijama

Strast

Verujemo u ono što radimo, želimo da budemo deo sveta tekstilne i odevne industrije, koji je u stalnim promenama

Etika

Naše ponašanje se zasniva na profesionalnoj etici. Za nas je neophodno poštovanje naših klijenata, kolega i celokupnog okruženja

Pouzdanost

Imamo ambiciozne ali realne ciljeve i trudimo se da zadobijemo poverenje naših klijenata

Vrednosti

Iskustvo

Koristimo svako iskustvo  radi uvećanja našeg znanja. Fokusirani smo na inovacije kako bismo bili u toku sa novim tendencijama

Strast

Verujemo u ono što radimo, želimo da budemo deo sveta tekstilne i odevne industrije, koji je u stalnim promenama

Etika

Naše ponašanje se zasniva na profesionalnoj etici. Za nas je neophodno poštovanje naših klijenata, kolega i celokupnog okruženja

Pouzdanost

Imamo ambiciozne ali realne ciljeve i trudimo se da zadobijemo poverenje naših klijenata

Pristup

Za izuzetnost softverskog rešenja Datatex, od presudnog značaja je studiozan pristup u dizajniranju i implementaciji svake instalacije za potrebe klijenta

Proces  započinje pažljivom analizom organizacione strukture klijenta. Za one klijente koji žele da usvoje nov ERP sistem (Enterpise Resource Planning- planiranje resursa u korporacijama) kao priliku za optimizovanje svojih poslovnih procesa, Datatex sarađuje sa specijalizovanim konsultantima i ostalim partnerima u cilju pružanja posebnih znanja neophodnih za reinženjering poslovnih procesa.

U trenutku kada se biznis širi i nove tehnologije su na raspolaganju, softversko rešenje Datetex-a raste zajedno sa klijentom, bez prepreka i na pouzdan način.

Kada je analiza završena i specifična funkcija uobličena, počinje proces instaliranja. U zavisnosti od informatičkih resursa klijenta, pristup samog vođenja projekta može da varira od IT rešenja tipa „ključ u ruke“, uz minimalno učešće kadra kojim raspolaže klijent, do instaliranja koje se većim delom vrši „iznutra“ pod tehničkim vođstvom osoblja Datatex-a i njenih partnera.

Pristup

Za izuzetnost softverskog rešenja Datatex, od presudnog značaja je studiozan pristup u dizajniranju i implementaciji svake instalacije za potrebe klijenta.

Proces  započinje pažljivom analizom organizacione strukture klijenta. Za one klijente koji žele da usvoje nov ERP sistem (Enterpise Resource Planning- planiranje resursa u korporacijama) kao priliku za optimizovanje svojih poslovnih procesa, Datatex sarađuje sa specijalizovanim konsultantima i ostalim partnerima u cilju pružanja posebnih znanja neophodnih za reinženjering poslovnih procesa.  U trenutku kada se biznis širi i nove tehnologije su na raspolaganju, softversko rešenje Datetex-a raste zajedno sa klijentom, bez prepreka i na pouzdan način.

Kada je analiza završena i specifična funkcija uobličena, počinje proces instaliranja. U zavisnosti od informatičkih resursa klijenta, pristup samog vođenja projekta može da varira od IT rešenja tipa „ključ u ruke“, uz minimalno učešće kadra kojim raspolaže klijent, do instaliranja koje se većim delom vrši „iznutra“ pod tehničkim vođstvom osoblja Datatex-a i njenih partnera.

Podrška

Tim za razvoj projekta investira mnogo resursa u kontinuirano softversko ažuriranje i u testiranja, sa ciljem da obezbedi da unos novih funkcija ili prelaz na nove platforme, bude brz i bez smetnji.

Datatex obezbeđuje tri nivoa podrške za instaliranje. Help desk je na raspolaganju 24 sata dnevno a servis intervencija na daljinu omogućava rešavanje većine problema u istom trenutku. Podršku na licu mesta pruža Datatex-ova mreža parnera kao i zaposleni u Datetex-u.

Podrška

Tim za razvoj projekta investira mnogo resursa u kontinuirano softversko ažuriranje i u testiranja, sa ciljem da obezbedi da unos novih funkcija ili prelaz na nove platforme, bude brz i bez smetnji.

Datatex obezbeđuje tri nivoa podrške za instaliranje. Help desk je na raspolaganju 24 sata dnevno a servis intervencija na daljinu omogućava rešavanje većine problema u istom trenutku. Podršku na licu mesta pruža Datatex-ova mreža parnera kao i zaposleni u Datetex-u.

Naši Poslovni Partneri

Svetsko Iskustvo, Prednost za Sve!

Datatex je prisutan na svetskom nivou, kako preko sopstvenih kancelarija, tako i preko svoje globalne mreže vodećih softverskih kuća koje omogućavaju blagovremenu i visoko kvalifiko-vanu korisničku uslugu na lokalnom nivou. Zahvaljujući svom globalnom i lokalnom prisustvu – 7 kancelarija, 4 razvojna centra, 7 stručnih centara (competence center), 25 poslovnih partnera i rešenjima na 14 jezika – Datatex je u stanju da pomogne svakoj kompaniji da po-stigne sopstvene strateške ciljeve, gde god da se ona nalazi. Datatex takođe pruža  komple-tnu podršku svojim klijentima čija su postrojenja izmeštena u strane zemlje, čak i vrlo udal-jene. Lokalni poslovni partneri, izabrani na osnovu kvaliteta usluga, doprinose uspehu pro-jekata zahvaljujući poznavanju lokalnih potreba kao i jezika.

Naši Poslovni Partneri

Svetsko Iskustvo,
Prednost za Sve!

Datatex je prisutan na svetskom nivou, kako preko sopstvenih kancelarija, tako i preko svoje globalne mreže vodećih softverskih kuća koje omogućavaju blagovremenu i visoko kvalifiko-vanu korisničku uslugu na lokalnom nivou. Zahvaljujući svom globalnom i lokalnom prisustvu – 7 kancelarija, 4 razvojna centra, 7 stručnih centara (competence center), 25 poslovnih partnera i rešenjima na 14 jezika – Datatex je u stanju da pomogne svakoj kompaniji da po-stigne sopstvene strateške ciljeve, gde god da se ona nalazi. Datatex takođe pruža  komple-tnu podršku svojim klijentima čija su postrojenja izmeštena u strane zemlje, čak i vrlo udal-jene. Lokalni poslovni partneri, izabrani na osnovu kvaliteta usluga, doprinose uspehu pro-jekata zahvaljujući poznavanju lokalnih potreba kao i jezika.