Proces znany jako „łańcuch dostaw” (Supply chain) jest bardzo złożony i podzielony na segmenty. Głównym celem jest lepsze zorganizowanie firmy i gotowość do reagowania na potrzeby klientów i dostawców.