CAMS to moduł ułatwiający zbieranie danych dotyczących problemów związanych z materiałami, postępem produkcji i wydajnością maszyn. CATS jest jednak w stanie kontrolować surowe tkaniny i / lub gotowe tkaniny w czasie rzeczywistym w celu kontrolowania jakości kawałków tkaniny zgodnie ze skonfigurowanymi regułami. Wreszcie, Konserwacja Zakładu zarządza działaniami związanymi z planowaną i nieplanowaną konserwacją dostępnych zasobów, wraz z zapisem tych działań i odpowiadających im kosztów. Wszystkie te moduły mogą pobierać dane bezpośrednio z komputerów maszynowych za pomocą IOT (Internet of Things) utworzonego w środowisku produkcyjnym.