APLIKACJE B2B I B2C

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją, sprzedażą i logistyką w branży tekstylnej pozwoliło firmie Datatex towarzyszyć swoim klientom w procesach cyfryzacji. W szczególności nasi technicy i konsultanci pomagają klientom projektować, rozwijać i wdrażać aplikacje cyfrowe, które są doskonale zintegrowane z systemami ERP. Zidentyfikowane rozwiązania bardzo się od siebie różnią. Poniżej kilka przykładów:

 Platforma B2B: przeznaczona do publikacji, wizualizacji i konsultacji związanych z mapą kolorystyczną, zawsze aktualizowanymi danymi magazynowymi, cennikiem towarzyszącym, formami płatności związanymi z indywidualnym klientem i wieloma innymi funkcjami w zależności od różnych potrzeb;

Platforma B2C: przeznaczona dla firm, które chcą wejść na rynek w celu wyeliminowania zapasów w magazynie lub po prostu chcą wejść na nowe rynki.

Portal klienta (Customer portal): przeznaczony do przesyłania i prezentowania zawsze aktualnej dokumentacji technicznej i sprzedażowej, która jest stale dostępna dla interesariuszy z dowolnego urządzenia.

ConsumoOk: aplikacja, która umożliwia wgląd w maszyny i kontrolę zużycia energii w zakładach produkcyjnych poprzez uczenie maszynowe (machine learning) i IOT.

MARKETING CYFROWY

Datatex może wesprzeć cały system cyfrowy twojej firmy. Dzięki naszemu doświadczeniu w branży tekstylno-modowej jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować grupę docelową firmy / marki oraz przeprowadzić szczegółową analizę porównawczą (benchmarking). Te wstępne działania pozwalają nam jak najlepiej pomóc klientowi na etapie tworzenia strategii marketingu cyfrowego. Nasi specjaliści zajmują się w szczególności optymalizacją stron internetowych, optymalizacją SEO, kampaniami reklamowymi, aby umożliwić rozwój firmy. Zespół kreatywny zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oryginalnych treści (wpisy na blogach, rozwiązania graficzne, zdjęcia…) w celu wzbogacenia komunikacji za pośrednictwem sieci społecznościowych, generowania nowych leadów oraz poprawy reputacji marki klienta.