Project Description

Charakterystyka
Zalety
Ściągnij

Charakterystyka

Portal sprzedawców (Vendor portal) to bezpieczna witryna, która umożliwia dostęp do zewnętrznych interesariuszy w celu przekazywania ofert sprzedaży. Wymagania materiałowe lub usługowe mogą być również publikowane, a sprzedawcy mogą przedstawiać swoje oferty. Dzięki temu osoba odpowiedzialna za zakup może porównać otrzymane oferty i wybrać te, które uzna za najlepsze i najkorzystniejsze. Oferta przenoszona jest na zapytanie ofertowe, które następnie trafia do zamówienia, które jest przekazywane z systemu NOW do portalu. Od tego momentu dostawca potwierdza zamówienie i realizuje je. Po sprawdzeniu dostawca może również przesłać specyfikację towaru do dostawy (ASN – Advanced Shipped Note)

Zalety

Lepsza komunikacja i interakcja między dostawcami a użytkownikami

Większa dostępność dostawców do panelu sterowania

Powiadomienie o postępie dostawy

Użytkownicy mogą porównywać różne faktury proforma

Ściągnij