DEFINICJA OPROGRAMOWANIA POŚREDNICZĄCEGO

Oprogramowanie pośredniczące to oprogramowanie komputerowe, które oprócz tych, które istnieją w systemie operacyjnym, świadczy usługi aplikacjom oprogramowania. Definicja terminu „platforma technologiczna” i „dopasowanie jej rozmiaru” (sizing) są coraz częściej przedmiotem krytyki w firmie i są używane do określenia optymalizacji wszystkich procesów i minimalizacji całkowitego kosztu prowadzenia działalności (TCO- total cost od ownership, całkowity koszt posiadania). Na etapie projektowania należy przeanalizować średnioterminowy rozwój, aby zapewnić przyszłą wydajność i zgodność z umową SLA dotyczącą poziomu usług. Prowadzenie systemu ERP, który integruje wszystkie istotne procesy biznesowe firmy, reguluje i optymalizuje wszystkie przepływy, staje się jeszcze ważniejsze i delikatniejsze dla osiągnięcia pożądanego celu naszego klienta. Datatex, dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu, potrafi wskazać infrastrukturę sprzętową lub programową najbardziej odpowiednią dla potrzeb klienta.

DOPASOWANIE ROZMIARU

Konsultanci ds. Infrastruktury z Datatex-u rekomendują najlepsze rozwiązania, nie tylko patrząc na własne oprogramowanie, ale analizując cały system informatyczny firmy po dokładnym przestudiowaniu. Najczęstszy problem polega na tym, że nawet najlepszy ERP nie może być dobrze dostosowany, jeśli nie jest wsparty odpowiednią strukturą. Analiza systemu przed, w trakcie i po uruchomieniu (go-live) to nasza standardowa metodologia gwarantująca przewidywane poziomy SLA. Istnieje wiele parametrów, które nasi eksperci oceniają, aby móc polecić najlepsze rozwiązanie: od prostej liczby jednoczesnych użytkowników po analizę systemu „taki jaki jest” (as is) i przyszłego systemu „jakim będzie” (to be). Częścią naszej analizy są: sprawdzanie transakcji na minutę, IOPS (input/output operations per second – operacje wejścia / wyjścia na sekundę) i opóźnienia, infrastruktura sieciowa z potencjalnymi “wąskimi gardłami”, strategie odtwarzania po awarii (disaster recovery). W zależności od warunków i wymagań klienta możemy zaproponować i wesprzeć wdrożenie systemu sterowania zapowiedziami i powiadomieniami.