Project Description

Wyzwania przemysłu tekstylno-odzieżowego
Nasze rozwiązanie
Ściągnij

Wyzwania przemysłu tekstylno-odzieżowego

Tylko oprogramowanie, które rozpoznaje unikalne cechy i działa zgodnie z nimi, może zapewnić efektywne narzędzia zarządzania w branży tekstylno-odzieżowej.

Wyzwania przemysłu tekstylno-odzieżowego

Tylko oprogramowanie, które rozpoznaje unikalne cechy i działa zgodnie z nimi, może zapewnić efektywne narzędzia zarządzania w branży tekstylno-odzieżowej.

Od jednego do wielu

Przemysł tekstylny wykorzystuje niewiele surowców do produkcji niezliczonych gotowych produktów.

Różnorodność i złożoność procesu

Wysoce wyspecjalizowane fazy, w których każdy proces, od przędzalni po pakowanie gotowego produktu, ma własne, specyficzne parametry produkcyjne.

Widoczność

Śledzenia i znajdowanie specjalnej partii włókien lub przędzy w trakcie procesu produkcyjnego, począwszy od gotowego produktu.

Niezsynchronizowana linia produkcyjna

Maszyny o różnych czasach cykli i różnych wielkościach partii mogą sprawić, że proces planowania będzie prawdziwym wyzwaniem, ponieważ skuteczne procedury mogą się różnić w zależności od zamówienia.

Jednostki miary i zapasy

Nie ma pojedynczej jednostki miary, która miałaby zastosowanie do całej produkcji. Wiele poziomów zapasów z różnymi partiami, pojemnikami, paletami, rolkami, szpulami nici itp.

Krótkie terminy dostaw

Długie procesy produkcyjne i krótkie terminy dostaw wymagają planowania kierującego się częściowo zdefiniowanym zapotrzebowaniem, a nie zapotrzebowaniem na gotowy produkt.

Od jednego do wielu

Przemysł tekstylny wykorzystuje niewiele surowców do produkcji niezliczonych gotowych produktów.

Różnorodność i złożoność procesu

Wysoce wyspecjalizowane fazy, w których każdy proces, od przędzalni po pakowanie gotowego produktu, ma własne, specyficzne parametry produkcyjne.

Widoczność

Śledzenia i znajdowanie specjalnej partii włókien lub przędzy w trakcie procesu produkcyjnego, począwszy od gotowego produktu.

Niezsynchronizowana linia produkcyjna

Maszyny o różnych czasach cykli i różnych wielkościach partii mogą sprawić, że proces planowania będzie prawdziwym wyzwaniem, ponieważ skuteczne procedury mogą się różnić w zależności od zamówienia.

Jednostki miary i zapasy

Nie ma pojedynczej jednostki miary, która miałaby zastosowanie do całej produkcji. Wiele poziomów zapasów z różnymi partiami, pojemnikami, paletami, rolkami, szpulami nici itp.

Krótkie terminy dostaw

Długie procesy produkcyjne i krótkie terminy dostaw wymagają planowania kierującego się częściowo zdefiniowanym zapotrzebowaniem, a nie zapotrzebowaniem na gotowy produkt.

Nasze rozwiązanie: system NOW ERP

Network Oriented World

NOW to rodzina oprogramowania do zarządzania, złożona z innowacyjnych funkcji i modułów, stworzona z myślą o pomocy firmom odzieżowym i tekstylnym, niezależnie od ich wielkości. Rozwiązanie, które jest w stanie sprostać nowym wymaganiom branży, takim jak: szeroka gama produktów, krótkie terminy dostaw i obniżone koszty. Rozwiązania Datatex charakteryzują się dużą elastycznością i możliwością dostosowania do każdego aspektu procesu biznesowego.

Nasze rozwiązanie: system NOW ERP

Network Oriented World

NOW to rodzina oprogramowania do zarządzania, złożona z innowacyjnych funkcji i modułów, stworzona z myślą o pomocy firmom odzieżowym i tekstylnym, niezależnie od ich wielkości. Rozwiązanie, które jest w stanie sprostać nowym wymaganiom branży, takim jak: szeroka gama produktów, krótkie terminy dostaw i obniżone koszty. Rozwiązania Datatex charakteryzują się dużą elastycznością i możliwością dostosowania do każdego aspektu procesu biznesowego.

Aplikacja NOW

Aplikacja NOW została stworzona przy pomocy technologii zorientowanej obiektowo: (object-oriented technology): gwarantuje dynamiczną integrację procesów biznesowych i ich monitorowanie. Program jest w stanie zaplanować i kontrolować każdą fazę procesu produkcyjnego, od włókna do produktu końcowego. Wreszcie gromadzi, analizuje i rejestruje każdą zmianę.

Podejście modułowe

Podejście modułowe pozwala na wykorzystanie tego systemu zarówno przez w pełni „pionowe” struktury firmowe, jak i przez firmy wyspecjalizowane. Ten sposób implementacji pozostawia klientowi swobodę rozpoczęcia od potrzebnych mu modułów, a następnie przystąpienia do integracji nowych, w zależności od potrzeb.

Język programowania

Funkcje są tak zaprojektowane, aby gwarantowały łatwą integrację i uniwersalne wsparcie. NOW jest programowany w języku programowania Java EE (Java Enterprise Edition), z 3-tier, 3-tired architekturą, kompatybilną z podstawowymi bazami danych i jesto on dostępny z dowolnego urządzenia podłączonego do przeglądarki. Stosowana przez Datatex technologia umożliwia klientowi wybór dostawcy sprzętu i oprogramowania pośredniego, niezależnie od zainstalowanego oprogramowania.

Obecnie jest kompatybilny z następującymi aplikacjami serwerowymi i bazami danych serwerów:

Nasi partnerzy handlowo-technologiczne:

NOW Zalety

Dzięki Spółki Datetex otrzymujesz jedną dedykowaną platformę, której funkcje rosną w czasie w wyniku informacji zwrotnych od osób z branży, którzy codziennie korzystają z tej platformy. Każdy istotny krok w łańcuchu dostaw przemysłu tekstylno-odzieżowego jest w pełni zadowolony z rozwiązania dostarczonego przez Datatex.

Innowacyjna Technologia

Działamy tak, aby nasze rozwiązania zawsze były zgodne z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Nasz obecny program wykorzystuje standardową, zaawansowaną sieć WWW, taką jak Java 2 EE i XML, aby umożliwić naszym użytkownikom korzystanie z najnowszych asortymentów w zakresie integracji łańcucha dostaw i technologii informacyjnej, dzięki czemu są w pełni gotowi na czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0).

Koszty

Przy pomocy rozwiązań Datatex, koszty rozwoju są dzielone na całą bazę klientów. Oznacza to, że całkowity koszt średnio-długoterminowego rozwiązania Datatex jest niższy niż koszt niestandardowych systemów lub ogólnego pakietu niestandardowego oprogramowania ERP.

Vs System szytny na miarę

W przypadku „systemu niestandardowego” pojawiają się problemy, gdy chcesz aktualizować oprogramowanie zgodnie z rozwojem firmy lub zgodnie z nowymi zmianami – nie wspominając o przejściu na nowe platformy oferujące nowe technologie. Z biegiem czasu koszt utrzymania i aktualizacji takich systemów może tylko wzrosnąć. Nasze możliwości rozwoju projektów gwarantują między innymi, że każda nowa sekcja jest zoptymalizowana i zintegrowana w unikalny sposób, którego nie zawierają inne przeprojektowane rozwiązania, choć nazywane są kompletnym „pakietem” oprogramowania.

VS Standard ERP

Innym sposobem jest wykorzystanie standardowej aplikacji ERP, poprzez jej personalizację dla przemysłu tekstylno-odzieżowego lub wykorzystanie dodatkowych dostępnych komponentów. Oba podejścia mają swoje problemy. Przemysł tekstylno-odzieżowy posiada szereg cech, które wyróżniają go na tle innych branż. Dlatego personalizacja ogólnego rozwiązania ERP w przemyśle tekstylnym jest zadaniem bardzo trudnym i wymagającym. Często zdarza się, że osoby dokonujące personalizacji nie posiadają specjalistycznej wiedzy związanej z branżą tekstylną, co ogranicza stopień użyteczności samego rozwiązania. Korzystanie z dodatków (Add-ons) może zapewnić rozwiązanie, które jest bardziej odpowiednie dla potrzeb pewnej firmy. Problemy pojawiają się, gdy podstawowy pakiet ERP wymaga aktualizacji. Mianowicie, dodatkowe komponenty również muszą zostać przeprojektowane. Zasadniczo chodzi o aktualizację dwóch pakietów oprogramowania z tym samym rodzajem kosztów utrzymania, które już opisaliśmy.

NOW Zalety

Dzięki Spółki Datetex otrzymujesz jedną dedykowaną platformę, której funkcje rosną w czasie w wyniku informacji zwrotnych od osób z branży, którzy codziennie korzystają z tej platformy. Każdy istotny krok w łańcuchu dostaw przemysłu tekstylno-odzieżowego jest w pełni zadowolony z rozwiązania dostarczonego przez Datatex.

Innowacyjna Technologia

Działamy tak, aby nasze rozwiązania zawsze były zgodne z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Nasz obecny program wykorzystuje standardową, zaawansowaną sieć WWW, taką jak Java 2 EE i XML, aby umożliwić naszym użytkownikom korzystanie z najnowszych asortymentów w zakresie integracji łańcucha dostaw i technologii informacyjnej, dzięki czemu są w pełni gotowi na czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0).

Koszty

Przy pomocy rozwiązań Datatex, koszty rozwoju są dzielone na całą bazę klientów. Oznacza to, że całkowity koszt średnio-długoterminowego rozwiązania Datatex jest niższy niż koszt niestandardowych systemów lub ogólnego pakietu niestandardowego oprogramowania ERP.

Vs System szytny na miarę

W przypadku „systemu niestandardowego” pojawiają się problemy, gdy chcesz aktualizować oprogramowanie zgodnie z rozwojem firmy lub zgodnie z nowymi zmianami – nie wspominając o przejściu na nowe platformy oferujące nowe technologie. Z biegiem czasu koszt utrzymania i aktualizacji takich systemów może tylko wzrosnąć. Nasze możliwości rozwoju projektów gwarantują między innymi, że każda nowa sekcja jest zoptymalizowana i zintegrowana w unikalny sposób, którego nie zawierają inne przeprojektowane rozwiązania, choć nazywane są kompletnym „pakietem” oprogramowania.

VS Standard ERP

Innym sposobem jest wykorzystanie standardowej aplikacji ERP, poprzez jej personalizację dla przemysłu tekstylno-odzieżowego lub wykorzystanie dodatkowych dostępnych komponentów. Oba podejścia mają swoje problemy. Przemysł tekstylno-odzieżowy posiada szereg cech, które wyróżniają go na tle innych branż. Dlatego personalizacja ogólnego rozwiązania ERP w przemyśle tekstylnym jest zadaniem bardzo trudnym i wymagającym. Często zdarza się, że osoby dokonujące personalizacji nie posiadają specjalistycznej wiedzy związanej z branżą tekstylną, co ogranicza stopień użyteczności samego rozwiązania. Korzystanie z dodatków (Add-ons) może zapewnić rozwiązanie, które jest bardziej odpowiednie dla potrzeb pewnej firmy. Problemy pojawiają się, gdy podstawowy pakiet ERP wymaga aktualizacji. Mianowicie, dodatkowe komponenty również muszą zostać przeprojektowane. Zasadniczo chodzi o aktualizację dwóch pakietów oprogramowania z tym samym rodzajem kosztów utrzymania, które już opisaliśmy.

Ściągnij

Pobierz broszurę NOW, aby dowiedzieć się więcej lub skontaktuj się z nami!

Napisz do nas
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.