Project Description

Charakterystyka
Zalety
Ściągnij

Charakterystyka

Księgowość finansowa jest w centrum każdej firmy, ponieważ dane finansowe są podstawą decyzji biznesowych. Nowoczesny dział finansów powinien nie tylko odpowiednio uwzględniać aspekty prawne, ale także dostarczać użytecznych ocen wspierających zarządzanie firmą. Rachunkowość finansowa systemu NOW odzwierciedla wszystkie wymagania rachunkowości zarządczej i zapewnia różne raporty w czasie rzeczywistym, które mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji zarządczych. Rozwiązanie ma budowę modułową i różnorodne aplikacje do księgowości finansowej, ewidencji majątku czy raportowania. Oprogramowanie może mapować struktury grup i umożliwia ustawienie spersonalizowanych uprawnień dostępu.

Zalety

Pełne zarządzanie płynnością, które umożliwia poznanie przepływów pieniężnych firmy, bieżących i przyszłych.

Interfejs użytkownika jest przejrzysty i ma uproszczony dostęp do żądanych funkcji.

Ekrany wejściowe są zoptymalizowane pod kątem wydajniejszego gromadzenia danych.

Pełne zarządzanie płynnością zapewnia wgląd w przepływy pieniężne firmy.

Dane są aktualizowane codziennie i można je również przeglądać za pomocą tabletu lub smartfona.

Użytkownik może uzyskać dostęp do szczegółów raportu i przejść od przeglądu do szczegółowej analizy.

Ściągnij