Charakterystyka

Instrumenty Analityki Biznesowej umożliwiają firmie badanie danych pochodzących z różnych działów i źródeł, przeprowadzanie wydajnych analiz, tworzenie interaktywnych dashboardów i dokładnych raportów. Dlatego Business Intelligence staje się ważny, ponieważ agencje wykorzystują dwa różne typy danych: duże i małe dane.

BOARD to aplikacja do analizy biznesowej, która upraszcza złożone procesy raportowania finansowego i operacyjnego.

BOARD ma możliwość wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych z wielu baz danych. Pomaga również kierownictwu „przełożyć” strategie firmy na plany operacyjne, których wyniki są kluczowe dla poprawy ogólnych wyników firmy. Działalność Analityki Biznesowej polega zatem na gromadzeniu, czyszczeniu, przetwarzaniu danych za pomocą technik analitycznych i „wydobywaniu” tych danych. Instrumenty Analityki Biznesowej pozwalają firmom analizować dane wynikające z ich własnych procesów biznesowych, przekształcając je w trafny i znaczący wgląd w sytuację, a także podejmować bardziej racjonalne decyzje optymalizujące rentowność firmy. System operacyjny można zaprojektować w formie piramidy, w której na każdym poziomie uzyskuje się coraz dokładniejsze dane, aż do osiągnięcia samego szczytu z doskonałą syntezą danych.

Zalety

Może być używany przez osoby bez wiedzy technicznej

Prędkość

Łatwość użycia

Komunikuje się z wieloma formatami

Ściągnij

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.